Thursday Oct 23

Guyonan Suroboyo


Penjajah Nyolowaði

"Pak-dé Rono, saweg menggaléh nopo?"
"Lagi ngrasakké negoro kito"
"Pripón, to?"
"Rumangsaku negoro kito luwéh mólyo naliko ðijajah Walonðo"

"Nèk ngoten apiké kito mbuðiðoyo supaðos ðijajah"
"Carané?"
"Negoro Amerika kito serang"
"Lhó, bèn opo?"
"Supaðos kito kawon lajeng ðijajah Amerika"

"Wah, iyo yo, ..... "
"Lha néng .... "
"Lhó, keno opo?"
"Nèk RI séng menang?"
 

[mati pithi] - Lara mata

Mat Pithi lara mata, matane kepeksa diperban loro-lorone. Lunga nang dokter mata dituntun anake mergo gak eruh dalan. Teko ndhik dokter mata langsung lingguh ndhik ruang tunggu, anake dikongkon mulih "Wis kono muliho, koen ngrewangi ibumu. Mari ditambani mengko aku isok mulih dhewe", anake langsung nggeblas mulih. Bojone ndhik omah nunggu suwe Mat Pithi gak balik-balik. Akhire bojone nyusul nang dokter mata. Teko kono bojone eruh Mat Pithi ndhik ruang tunggu lungguh dhewekan.

Mbasan eruh tulisan ndhik lawange ruang praktek dokter mata, bojone kaget, Mat Pithi diseneni "Ealah Pak, pak..lha koen nunggoni sampek jam-jaman ya gak bakal dipriksa. Lha iku ndhik lawang onok tulisane "HARI INI TIDAK PRAKTEK".

-----------

Mat Pithi akhire ketemu ambek Doktere mata. Jare pak Dokter, matane Mat Pithi lara mergo kelenjar air matane gak berproduksi maneh. Pak Dokter mata duwe akal, matane Mat Pithi dioperasi, saluran air mata disambungno ambek kelenjar air liur. Mari dioperasi Mat Pithi kerasa enak, matane gak pedhes maneh. Tapekno Mat Pithi tambah soro. Yo'opo gak soro lha nek eruh panganan dudu cangkeme sing ngiler tapi matane sing mbrebes mili.

Mat Pithi pensiunan marinir

Tepak Mat Pithi dadi marinir mbiyen, tau dines nang Kalimantan Utara. Operasi Dwikora, eling gak peno-peno kabeh? Pas mlebu-mlebu alas, wong mungsuhe yo gak main-main, pasukan Gurkha, jare, Mat Pithi kepeksa ngorban-no sikile sing ngidhek ranjau darat. Yo ambyar, rek, sikil sing sebelah tengen. Untung kanca-kancane cepet nggawa Mat Pithi nang barak, dadi jik isok ketulungan nyawane. Perkara sikile sing tengen, yok opo maneh, wong ancur mulai ngisore pupu thithik sampek ngisor. Cobak rodok munggah thithik, isok kantong menyan sing gondal gandul iku katut bablas.

Begitu tekan barak, langsung diupokoro mbarek dokter-dokter bedah sing ahli. Sikile sing karek thithik jik isok ditulung, tapi disambung mbarek sikil liya, sing wonge wis mati. Kanibal, ngono, lah... Cumak, wong situasi darurat, yo oleh sikil sak kecandake. Dawane rodok kacek kira-kira 2 cm. Wis gak opo-opo. Rodok pincang thithik lak malah tambah gaya, lah, wong tentara mulih saka perang. Isok digawe crita. Jugak kelire kulite sing rodok gak patek podo. Mat Pithi ireng, sikil gajulane rodok putih. Wis, yo gak opo-opo. Wong yo nek dines kan nggawe clono. Nek ndik omah, ya sarungan. Sing penting sikilan, gak nggawe kruk.

Mat Pithi onok meh sewulan ndik rumah sakit (wis diusung saka barak sing ndik garis depan). Durung isok mudhun, ngenteni sambungan sikile waras. Mat Pithi ya wis lumayan marem, gak perlu nggawe kruk engkuk-e. Bareng wis waras, Mat Pithi wis mulai dines maneh. Mlakune tambah gagah, masiyo rodok pincang thithik. Tapi jik tetep tegap. Marinir, rek.... Cumak, onok sing aneh mbarek Mat Pithi sak iki. Nek katene nguyuh mesti tiba, nggluntung. Mak glundung.... Wis pirang-pirang dina iki Mat Pithi nek nguyuh mesti golek nggen sing rodok sepi. Lha lak isin, se. Wong angger nguyuh mesti ngglundhung, kok... Gak kuat nandhang wirang koyok ngono, Mat Pithi njaluk ketemu mbarek dokter sing ngoperasi sikile mbiyen. Wong wis suwi, ya rodok kanglena ketemune. Barang ketemu, Mat Pithi nyritakno nasibe sing dialami sak iki. Doktere terus mbukak arsipe. Ndeleki data-data sing tau dinggo ngoperasi Mat Pithi mbiyen.

Ketemu, wis .... Tibak-e critane ngene. Sikil sing dinggo nggajuli sikile Mat Pithi sing ancur mbiyen iku sikile arek wedok. Lha nek pas katene nguyuh, sikil tengen sing sikile arek wedok iku njaluk ndodok....

Mat Pithi, sales sabun deterjen

Pengalamane Mat Pithi blusukan nang rumah tangga ndikkampung-kampung, merga dadi sales sabun deterjen, isoknggandeng Saropaah, arek kemayu Kaliasin gang Pompa.Gak urung, sing jenenge pacarane arek sak iki, gakcumak dulat-dulit, tapi yo dulak-dulek. Kathik milih enggon ae yo ndik losmen barang. Cobak, opo maneh singdidulek-a nek wis ndik kamar arek loro. Pisanan kedadeyan, abuk-abukan sampek lali, ngantek wong loro uda bareng, terus dulinan mama-mama-an,papa-papa-an.

Jenenge wong lali, yok opo se....,kedadeyan, wis. Bareng wis mari, saropah kaet eling, nek wis melakukanperbuatan sing kudune durung oleh. Saropah nangisngguguk. 'Onok opo dik, kok awakmu nangis?', pitakone MatPithi.' Yok opo katene gak nangis, cak, awakku iki sak ikiwis gak suci, wis kenek noda', kanda ngono ambektambah banter nangise.

Mat Pithi langsung nyaut : 'Perkara noda ojok kuatir,dik. Aku duwe produk sing jenenge deterjen anti noda.Bahkan, noda bandel sekalipun'Saropah yo tambah get olehe nangis, rek..... !

2..5...2...5..2.5.2.5

Buat Pemirsa yang dari Jawa Tengah...Jawa Timur ...DKi dan dunia...pokoknya yang bisa bahasa jawa Cilikane Mat Pithi, wis ketok nek calon arek mbeling. Kira-kira umur 5,durung sunat. Nek nguyuh, wong pancen 'kupluk'-e manuk-e jik durung disunat, iyo ae nek nguyuh mesti pating plencar gak karu-karuwan. Kathik nek nguyuh sak enggon-enggon,dadi yo nggarahi pesing kabeh. Man Dul, bapak-e Mat Pithi, yo rodok mangkel ndelok ndik endi-endi uyuhe Mat Pithi pating ciprat gak karu-karuwan. Tembok-tembok pesing kabeh, tah, wis.

Sore-sore, man Dul nyeluk Mat Pithi, diajari nguyuh sing tepak,cek gak njibrat kono-kene. "Cung, koen nek nguyuh ojok terus mak cur ngono ae. Delok-en iku tembok-e kecipratan kabeh mbarek uyuhmu. Lak pesing kabeh,tah,nek ngono iku"

"Tak warahi nek nguyuh sing tepak, yo. Rungokno urut-urutane.

   1. Kathok diplorotno.
   2. Kulit sing ndik pucuk-e pelimu iku pliwek-en
   3. Nguyuh
   4. Ojok lali diwisuhi
   5. Kulit sing mliwek mau dikulupno maneh
   6. Kathok-e digawe.

Yo.Ojok lalilho mbarek urut-urutane mau. Cobak, nek nguyuh urut-urutane mau diunekno sing banter. Mbengok, cek bapak eruh nek wis bener caramu nguyuh" Mulai dina iku Mat Pithi cilik nek nguyuh wis bener. saben nguyuh bengok-bengok nyebutno nomor urut 'prosedur' sing diwuruk-i bapak-ne mau. "1. 2. 3. 4. 5, 6", ngono terus ben dina. Sak wijining dina, man Dul kaget krungu Mat Pithi nguyuh,ambek mbengok ngene "1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2,5.........2, 5, 2, 5, 2, 5...!"

"Le... ola opo ae koen iku kok cumak 2-5, 2-5, 2-5 terus ?"

Page 1 of 5